DŮLEŽITÉ INFORMACE

    Václav Kujal
Napsáno 3. březen 2011 V kategorii Blog

Je PPC reklama ve vyhledávačích pro každého?

Jednoznačně se nedá říci, jestli ano či ne, hodně záleží na vytyčeném cíli a na tom, jakou roli má PPC reklama ve vyhledávačích plnit v rámci marketingového plánování.

PPC reklama je nazývána také výkonovou reklamou, jak už sám název prozrazuje, správně nasazená a spravovaná PPC reklama ve vyhledávačích by měla přímo ovlivnit prodejnost nabízených služeb či produktů. Pakliže máte ve své nabídce produkt, kterým dokážete oslovit zájemce a internet je přímo prodejním kanálem, určitě byste měli PPC reklamu zahrnout do svého mediamixu. Připomínám, že zde hovoříme o PPC reklamě pouze ve vyhledávání, nikoli v obsahové síti či zbožových vyhledávačích. Pokusím se popsat základní tři skupiny inzerentů, využívající PPC reklamu ve vyhledávačích.

Výrobce, dovozce, velkoobchodník - B2B

Asi nejméně vhodná skupina inzerentů pochází právě s těchto řad. Velmi záleží na tom, co od PPC reklamy budete očekávat a jaká je vaše cílová skupina. Jestliže vyrábíte ložiska do turbín vodních elektráren, potom vaše reklama pravděpodobně nebude úplně účinná. Vyrábíte-li nebo dovážíte-li produkty pro maloodběratele a váš produkt má obecný charakter, potom by PPC reklama neměla chybět. Je ale na zvážení, jestli tuto investici nepřenechat maloodběrateli, který váš produkt nabízí konečným zákazníkům.

V praxi pamatuji klienta, pro kterého jsme realizovali kampaň, která byla nasazena pouze ve vyhledávačích a která měla oslovit pouze velmi úzkou skupinu lidí. Konkrétně šlo o zabezpečovací zařízení pro parkoviště, turnikety atd. Bylo prakticky nemožné zacílit na tu pravou cílovou skupinu, a ačkoli jsme využili veškerých dostupných nástrojů a nastavení, PPC kampaň ve vyhledávačích nepřinesla prakticky žádnou prodejní odezvu. V těchto případech je třeba využít další z mnoha možností, které internet nabízí a PPC reklamu ve vyhledávačích brát pouze jako doplněk v případě, že chcete být za každou cenu zobrazeni na vybrané klíčové slovo či slovní spojení, při vaší absenci v přirozeném vyhledávání.


Výrobce, dodavatel, maloobchodník - B2B, B2C

Naprosto ideální je PPC reklama ve vyhledávačích pro výrobce a zároveň velkoprodejce a maloprodejce nabízeného produktu. Máte daleko větší prostor pro investice do PPC reklamy, protože vaše provize je nepoměrně vyšší oproti vašemu odběrateli i při zachování průměrné cenové hladiny na trhu. Správně postavená PPC reklama ve vyhledávačích splní svou roli o pro případ, že svůj prodej podporujete i kamennou prodejnou. Čím dál více internetových prodejců je nuceno otevírat kamenné prodejny, aby svým zákazníkům nabídli ten největší komfort při nákupu a také větší důvěryhodnost a PPC reklama ve vyhledávačích jim dělá vlastně dvojí reklamu.

Maloobchodník - B2C

Vhodná je PPC reklama ve vyhledávačích i pro maloobchodníka. Zde je však daleko více kladen důraz na efektivitu správy kampaně, daleko více je třeba si hlídat konverze a počítat návratnost investic ROI. Ještě než se maloobchodník pustí do PPC reklamy ve vyhledávačích, měl by si velmi dobře analyzovat konkurenceschopnost svého produktu, vždy by měla existovat nějaká výhoda při nákupu právě z jeho nabídky a tu v inzerátu propagovat. Obecné inzeráty jsou v tomto případě neúčinné a spíše nahrávají konkurenci. Maloobchodník musí počítat s tím, že jeho investice do PPC reklamy výrazně napomáhá kategorii výše zmiňované, tedy výrobci a dodavateli. Není to sice obvyklé, ale stává se, že výrobce či dodavatel podporuje marketing svých odběratelů, to ale hlavně v případě, že sám neoslovuje koncové zákazníky.

Skupin inzerentů by se dalo vymyslet nepočítaně, nakonec vyzkoušet si to může každý, založit si účty na skliku a adwords je otázkou minut a ono se ukáže, jestli to přineslo nějaký efekt. Je ale nutné dodat, že ačkoli budete vy tím, kdo na PPC reklamě nemůže prodělat, možná ještě z větší části záleží jak návštěvníka, který reaguje na váš reklamní text, uchopíte. Webové stránky, kvalita služeb, dobrá reference, dostupnost produktů a v neposlední řadě cena může celý proces vaší snahy zhatit během pár sekund.

 

Související položky (podle značky)