DŮLEŽITÉ INFORMACE

Klíčová slova a jejich správný výběr

Čarovné sousloví, podle kterého se točí prakticky celý internetový business. Vhodný výběr klíčových slov hraje jednu z hlavních rolí při podpoře návštěvnosti a tvorbě webových prezentací.

Klíčové slovo či klíčové slovní spojení, které zvolíme pro reklamní podporu, nebo k vytvoření obsahu pro webové stránky, by mělo splňovat několik základních parametrů.

  • Klíčové slovo čí klíčové slovní spojení musí co nejvíce vystihovat a popisovat produkt nebo službu, kterou prezentujeme.
  • Klíčové slovo čí klíčové slovní spojení by mělo být uživateli vyhledávané.
  • Využité klíčové slovo, čí klíčové slovní spojení musí být v takovém tvaru, ve kterém se uživateli vyhledává.

Volba klíčového slova dramaticky ovlivňuje úspěšnost reklamních kampaní a zásadně ovlivňuje přirozenou návštěvnost webových stránek.

Internetová reklama a klíčová slova

Předpokladem úspěšného nasazení a správy internetových kampaní, a to především PPC reklamy, je vhodný výběr klíčových slov. Vedle seznamu slov, která jsou jasně daná, a k jejich výběru nepotřebujeme žádné nástroje, jsou taková, která jsou nepoměrně konkrétnější, vystihující blíže charakter a vlastnost produktu či služby, tak zvaný long tail. K tomu vám velmi dobře napomohou nástroje na návrh klíčových slov, na Seznamu v systému Sklik, na Googlu v systému Adwords, k tomu se ale ještě dostanu.

Jak jsem již uvedl, je velmi důležité, aby byla klíčová slova v takovém tvaru, ve kterém se v internetových vyhledávačích vyhledává. Reklamní PPC systémy ale myslí i na fakt, že tento přesný seznam inzerent nevytvoří a nabízí možnost vložení klíčového slova ve volné shodě.

Konkrétně na Seznamu můžete při výběru klíčového slova využít dva nástroje. Ten první je "statistika hledanosti" a najdete jej ve spodní části webu (obrázek níže). Na příklad na dotaz na klíčové spojení "horské kolo" (zadejte do vyhledávače na www.seznam.cz), zobrazí se vám výsledky hledání, vy musíte na úplný chvost webu, kde zmíněný odkaz najdete. Zobrazí se vám výsledek hledání za den a za týden s jejími maximálními, minimálními a průměrnými hodnotami. Ještě níže vám statistika navrhne alternativy.

seznam-statistika-vyhledavani

Daleko přesnější a efektivnější je na Seznamu nástroj PPC systému Sklik. K němu ale potřebujete vlastní účet v systému Sklik.

sklik

Na Googlu je nejefektivnějším způsobem "Google Keyword Tool" . Na základě vašeho návrhu, či na základě zadané URL, vám najde klíčová slova i slovní spojení, včetně informace o hledanosti v daném regionu.

adwords-KW

Ostatní PPC systémy také nabízejí jistou alternativu ve výběru klíčových, nejedná se však příliš efektivní způsob.

Optimalizace www a klíčová slova

Předpokladem vytvoření kvalitního obsahu, který se zobrazí ve výsledku vyhledávání, je jasná definice klíčových slov, na která se v textu musíte soustředit. Nežli začnete tvořit obsah webové stránky, měli byste mít seznam klíčových slov, které se budete v přesných tvarech snažit do textu pravidelně vkládat. Při výběru klíčových slov musíte přihlédnout k dalšímu parametru a to k počtu zaindexovaných stránek na dané slovní spojení. Toto číslo vám poskytne každý z vyhledávačů, obvykle v pravém horním rohu. Počet vám napoví, zda je reálné se prosadit a jestli se vyplatí se na dané klíčové slovo či klíčové spojení soustředit.  

Efektivitu využití vámi zvoleného klíčového slova lze vypočítat dle jednoduchého vzorce, tak zvaného KEI (Keyword Effectiveness Index). Výsledek udává poměr mezi počtem vyhledání a počtem zaindexovaných stránek. Je nesmysl optimalizovat na klíčové slovo, které se téměř nevyhledává a zároveň má v indexaci několik miliónů záznamů.